Lise öğrencileri, “sanat eğitimi” dersini beş alanda uygulamalı öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “sanat eğitimi” dersinin müfredatını hazırladı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11. ve 12. sınıflar için hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Sanat eğitimi dersi, 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 veya 3 ders saati, 11 ve 12. sınıflarda ise 1 veya 2 ders saati olarak öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.

Sanat eğitimi dersiyle öğrencilerin, sanatın genel karakteristik özelliklerini kavramaları, sanatsal duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri; bilinçli bir sanatsever olmaları, sanatın dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde temsil etmeleri gibi kazanımlar edinmeleri amaçlandı.

Derste “müzik”, “görsel sanatlar”, “geleneksel Türk sanatları”, “sahne sanatları” ve “müze eğitimi” olmak üzere 5 alan yer alacak.

Müzik alanında, piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane olmak üzere 13; görsel sanatlar alanında, fotoğraf, grafik tasarım, kısa film ve animasyon olmak üzere 4; geleneksel Türk sanatları alanında, hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı olmak üzere 6; sahne sanatları alanında, tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3, müze eğitimi alanında ise müze eğitimi olmak üzere 1 modül yer aldı.

Öğrenciler, bu modüllerden birini bir yıl boyunca 72 saatlik derslerde alabilecek.

Müzik alanı

Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin pek çok zihinsel işlemi bir arada yaparak olaylara estetik bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanacak. Eğitim sürecinde, öğrencilerin müzik zevki oluşturmaları, çalgıları tanımaları, birlikte müzik yapma becerisi kazanarak sosyalleşmeleri ve müzikal işitme becerilerini geliştirmeleri beklenecek.

Alanda yer alan modüllerin uygulanması esnasında işlenecek konuların derinliği ve işlenişinde öğrencilerin sanatsal anlamda bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınacak.

Ders yılı sonunda, öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli kılmak amacıyla, konser ve dinleti gibi yıl sonu etkinlikleri düzenlenecek.

Öğretmenler, dersi anlatırken sadece kitap üzerinden anlatıma bağlı kalmayacak. Uygulama ağırlıklı olacak derslerde EBA içeriklerinin de aktif kullanımı sağlanacak.

Görsel sanatlar alanı

Öğrenciler görsel sanatlar alanında “fotoğraf”, “grafik tasarım”, “kısa film” ve “animasyon” modülleri ile daha çok uygulamalı eğitimler alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, kurgu yapma, görsel yolla iletişim kurma, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, teknolojiyi kullanma ve eleştirel düşünme gibi kazanımları elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, dersi anlatırken alana özgü teknolojik gelişimleri yakından takip edecek ve uygulanması noktasında etkin rol alacak. Ayrıca, görsel sanatlar alanında düzenlenen yarışma, sempozyum, konferans ve sergilere yönlendirilerek destekleyecek.

“Minyatür” ve “ahşap oymacılığı” gibi geleneksel Türk sanatları da müfredatta

Geleneksel Türk sanatları alanında öğrenciler “hüsnühat”, “tezhip”, “ebru”, “vitray”, “minyatür” ve “ahşap oymacılığı” modüllerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, kurallara uygun çalışma yapma, gözlem yapma, gözlemlediğini uygulama, planlı, özenli ve temiz çalışma yapma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, tasarım yapma ve estetik algısını geliştirme gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, her öğrenci ile dersin uygulama aşamasında birebir ilgilenecek. Derste görsel ve işitsel öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecek ve kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecek.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili eksiklik ve yanlışlıklar zamanında fark edilerek, gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye sokulacak.

Sahne sanatları alanı

Öğrenciler sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3 modül üzerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, estetik algı, sanatı iletişim dili olarak kullanma, sanatsal çalışmalara katılma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, gözlem yapma ve kurallara uygun çalışma yapma gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Bu alanda eğitim veren öğretmenlerden, alana özgü kültürel ve estetik bilgiye sahip olmak adına öğrenme sürecinde yer alan kazanımların değerlerle ilişkilendirilerek ilgili çalışmalara yer vermesi, öğrencilerin bilgi ve iletişim becerilerini aktif kullanmalarına olanak sağlayacak etkinlikler oluşturması, öğrencileri derse ön hazırlık yaparak gelmelerine teşvik etmesi beklenecek.

Müze eğitimi alanı

Öğrencilerin müze eğitimi alanında, geniş bir kültürel bakış açısı oluşturarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri, geçmişten günümüze gelişimin nasıl olduğunu anlayabilmeleri, hayatı anlamlandırmak için geniş bir perspektif edinebilmeleri, değişen müzelere uyum sağlamaya yardımcı olabilmeleri ve müze ziyaretlerini yaşam biçimi haline getirebilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin, eleştirel düşünme, analiz etme, değişim ve sürekliliği algılama, gözlem yapma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma ve sosyal katılım gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenlerden, dersi işlerken mümkün olduğunca teknolojinin de kullanılabileceği ortamlar oluşturması, tasarım ve uygulama çalışmalarına ve bu aşamada iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına önem vermesi, gerekli durumlarda talimatların yazılı olduğu yönergeler ile öğrencileri bilgilendirmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x